Fysioterapi

Grundlig undersökning noggrann/effektiv behandling

Fysioterapi

För bedömning och undersökning hos fysioterpeut krävs inget tidigare läkarbesök eller remiss.
Vid första besöket utförs en grundlig undersökning för att kunna ställa en diagnos och utefter den lägga upp en noggrann/effektiv behandlingsplan för ditt problem

Vi arbetar på avtal med Västra Götalandsregionen och ett besök kostar 100kr, frikort gäller.
Är du under 20 år eller över 85 år är besöket gratis.

Uteblivet besök debiteras, det är viktigt att lämna återbud i tid, senast dagen innan bokad tid.

Vi tar emot patienter med privata vårdförsäkringar, hör med oss om vi har avtal med ditt bolag.