Nyheter

  • GDPR

    25 maj 2018 träder EU´s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft, vilken reglerar hur personuppgifter ska behandlas. För vårdens del finns sedan tidigare separata dataskyddsregler i patientdatalagen (PDI). Personuppgifter finns sparade i vårt journalsystem, likaså journalanteckningar från besök på Improve Rehab. Vi garanterar att uppgifterna överförs i journal med stark autensering och på ett sådant sätt […]

  • h