GDPR

02.07.2018

25 maj 2018 träder EU´s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft, vilken reglerar hur personuppgifter ska behandlas. För vårdens del finns sedan tidigare separata dataskyddsregler i patientdatalagen (PDI).

Personuppgifter finns sparade i vårt journalsystem, likaså journalanteckningar från besök på Improve Rehab. Vi garanterar att uppgifterna överförs i journal med stark autensering och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.

Du som patient har rätt att begära tillgång till dina sparade uppgifter och din journal. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begränsning av behandling. Du har även rätt att återkalla samtycke. Patient som vill ha journaluppgifter måste alltjämt ansöka om det hos IVO 8:4§ PDL.

Vill du veta mer om våra säkerhetsvillkor kontakta oss på info@improverehab.se.